CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których
  przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu,
  wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  w związku z dokonaną czynnością,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • dokonuje innych czynności wynikające z odrębnych przepisów

Wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych dokonywanych w mojej Kancelarii udzielam bezpłatnie.

Każda czynność notarialna powinna zostać poprzedzona kontaktem z moją
Kancelarią Notarialną. Spotkanie ze mną umożliwi Państwu ustalenie
bądź weryfikację rodzaju dokumentów, jakie należy przedstawić w celu
przygotowania czynności notarialnej, a ponadto wspólnie omówimy przebieg czynności.
Po weryfikacji złożonych przez Państwa dokumentów ustalimy termin sporządzenia aktu notarialnego. Zagwarantuje to sprawną obsługę oraz umożliwi mi jako Notariuszowi
czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów Państwa
jako stron danej czynności notarialnej. Rodzaj niezbędnych dokumentów zależy
od charakteru dokonywanej czynności. Na Państwa życzenie służę informacją dotyczącą konkretnych dokumentów niezbędnych dla Państwa czynności notarialnej
ze wskazaniem miejsc, w których można je uzyskać.

 

TEL: 91 831 44 71

FAX: 91 831 55 33

UL. ŁUBINOWA NR 75 (DH NEO)

70-785 SZCZECIN

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie (więcej w polityce prywatności).